Residus - Cunit

Què és un gestor de residus?
La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos. (Segons Llei  22/2011, de Residus)

Per què he de contractar un gestor de residus?
La Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular defineix que el productor o altre posseïdor inicial de residus, a fi d'assegurar el tractament adequat dels seus residus, està obligat a:
a) Fer el tractament dels residus per ell mateix.
b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant o a una entitat o empresa, tots ells registrats conforme a esta Llei.
c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia social, per al seu tractament.

Veure Llei

Com puc saber si els meus residus són considerats perillosos?
Es consideren residus perillosos els que figuren en la llista europea de residus, publicada en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, així com els recipients i envasos que els hagen contingut.

Llista Europea de residus

Residu Zero

Què és el Residu Zero?

A catalunya, a les darreres dècades, els residus municipals han augmentat en quantitat, diversitat i complexitat, degut a la cultura dels productes d’un sol ús“, al sobre embalatge, a l’obsolescència programada i a l’heterodenitat de materials que es llencen i que fan augmentar el nombre creixent de residus de difícil recuperació i reutilització.

Es en aquesta línia que diferents sectors de la societat catalna (municipis i associacions municipalistes, empreses, universitats i centres de recerca, entitats ecologistes i socials) van constituir el 4 de març de 2011 el Fòrum ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO

Aquesta iniciativa s’emmarca dins del moviment internacional (Zero Waste Internacional Allice, Zero Waste Europe) al qual ja s’hi han adherit nombroses administracions locals i regional, empreses i organitzacions de diferents països.

L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a la reducció i reaprofitament proguessiu dels residus i, per això, planteja estrategies i objectius concrets.

Residu Zero

Més informació Residu Zero

Altres projectes: Zero Waste

Adhesió de l’Ajuntament de Cunit a l’ECRZ

Quines coses podem reciclar? I què se’n fa?

Les restes de menjar

Els envasos lleugers

El paper i cartró

El vidre

Els mobles i les restes vegetals

Els olis + plànol ubicació

La roba + plànol ubicació

Parc Mediambiental

Fracció resta

Recollida comercial: Horaris i com funciona

A Cunit es realitza una recollida específica de residus a tots els bars, restaurants, escoles, llars d'avis i altres establiments. El servei de recollida porta a porta consta de la recollida tres dies a la setmana de paper i cartró i d’envasos lleugers de plàstic. Si a més a més el comerç genera restes de menjar disposa del servei de recollida porta a porta diari de la fracció del menjar.

Pel que fa al vidre i a la fracció resta (rebuig) han de fer servir els contenidors ubicats a la via pública.

Horaris i com funciona

Recollida comercial de restes de menjar

Recollida comercial de paper-cartró i envasos

Parc mediambiental: Horaris, com s'hi accedeix i que hi podem portar

Ctra. Sant Antoni, s/n
Telèfon:977 67 49 79

El Parc Mediambiental de Cunit és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva de les escombraries per a les quals no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida a domicili.

L’ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables, disminueix els residus municipals que van a parar a un tractament finalista (abocador i / o incineradora), evita l’abocament incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos.

HORARI DEIXALLERIA

HORARI DEIXALLERIA

Més informació Parc Mediambiental

On és la deixalleria

Com accedir al parc

Quan hi puc anar

Que hi podem portar

Plànol de localització de les àrees d’aportació

Plànol ubicació bateries contenidors

Plànol ubicació contenidors oli/roba

Controls i estadístiques

Controls

Els controls que fa l´Agència de Residus

Ruta 3:

2013 - 1rTrimestre

2012 - 3rTrimestre

2011 - 1er Trimestre

2010 - 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre

2009 - 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre

Ruta 4:

2013 - 1rTrimestre - 2on trimestre

2013 - 1rTrimestre

2012 - 3rTrimestre

2011 - 1º Trimestre | 4º Trimestre

2010 - 3º Trimestre | 4º Trimestre

2009 - 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre

Els controls que fa ECOEMBES

2013 Gener-Abril:

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior - Tapa Tancada Mostra1

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior - Tapa Tancada Mostra2

Envases Ligeros- Soterrado- Área de Aportación - Superior- Tapa Cerrada- Soterrado

2012 Gener-Abril:

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior – Tapa Tancada

Envases Ligeros- Soterrado- Área de Aportación - Superior- Tapa Cerrada- Soterrado

2012 Maig-Agost:

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior – Tapa Tancada

Envases Ligeros- Soterrado- Área de Aportación - Superior- Tapa Cerrada- Soterrado

2012 Setembre- Desembre:

Envases Ligeros- Soterrado- Área de Aportación - Superior- Tapa Cerrada- Soterrado

2011 Gener-Abril:

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior - Tapa Tancada

Envases Ligeros- Soterrado- Area de Aportacion- Superior- Tapa Cerrada- Soterrado

2011 Maig-Agost

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior - Tapa Tancada Mostra1

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior - Tapa Tancada Mostra2

Envases Ligeros- Soterrado- Área de Aportación - Superior- Tapa Cerrada- Soterrado

2011 Setembre- Desembre:

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior - Tapa Tancada Mostra1

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior - Tapa Tancada Mostra2

Envases Ligeros- Soterrado- Área de Aportaciónn - Superior- Tapa Cerrada- Soterrado Mostra1

Envases Ligeros- Soterrado- Área de Aportación - Superior- Tapa Cerrada- Soterrado Mostra2

2010 Gener-Abril:

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior - Tapa Tancada Mostra1

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior - Tapa Tancada Mostra2

Envases Ligeros- Soterrado- Área de Aportación- Superior- Tapa Cerrada- Soterrado

2010 Maig-Agost:

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple

Envases Ligeros- Soterrado

2010 Setembre- Desembre:

Envasaments Lleugers - Contenidor Simple - Àrea d'Aportació - Superior - Tapa Tancada

Envases Ligeros- Soterrado- Area de Aportacion- Superior- Tapa Cerrada- Soterrado

2009 Gener-Abril:

Envases Ligeros - Contenedor Simple - Área de Aportación - Superior - Tapa Cerrada Mostra1

Envases Ligeros - Contenedor Simple - Área de Aportación - Superior - Tapa Cerrada Mostra2

Envases Ligeros - Contenedor Simple - Área de Aportación - Superior - Tapa Cerrada Mostra3

Envases Ligeros - Contenedor Simple - Área de Aportación - Superior - Tapa Cerrada Mostra4

2009 Maig-Agost:

Envases Ligeros - Contenedor Simple - Área de Aportación - Superior - Tapa Cerrada Mostra

2009 Setembre- Desembre:

Envases Ligeros - Contenedor Simple - Área de Aportación - Superior - Tapa Cerrada Mostra1

Envases Ligeros - Contenedor Simple - Área de Aportación - Superior - Tapa Cerrada Mostra2

Envases Ligeros - Contenedor Simple - Área de Aportación - Superior - Tapa Cerrada Mostra3

Envases Ligeros - Contenedor Simple - Área de Aportación - Superior - Tapa Cerrada Mostra4

Estadístiques

Agencia Residus Catalunya

Balanç de les dades estadístiques de residus de l'any 2011

Dades de residus municipals de comarques i municipis de Catalunya. Any 2011 - Taules i gràfics

Dades de residus municipals. Any 2010

Dades de residus municipals de comarques i municipis de Catalunya. Any 2010 - Taules i gràfics

Estadistiques Cunit

Caracteritzacions - Recollida Selectiva EL - Mitjanes Calculades

Caracterizacions orgànica

Mitjanes trimestrals envasos

Ratio de producció d'envasos per habitant i any

Autocompostatge

Compostar és aprofitar les restes de menjar i del jardí i l’hort que generem per tal de fer un adob natural: el compost, un producte adequat per ser utilitzat per mantenir la fertilitat del sòl. Així doncs transformem els nostres residus en recursos. L'autocompostatge consisteix a fer aquest procés a casa nostra, al nostre propi jardí.

Entre el 45% i el 50% de la brossa domèstica és matèria orgànica procedent de les restes de menjar (verdura, fruita, carn, peix, pa, etc.) i jardí que si no se separa i recicla convenientment va a parar als abocadors on, a més de generar problemes com gasos, líquids, olors desagradables i altres molèsties, és un malbaratament de recursos.

En canvi, si fem autocompostatge, podem generar un producte útil per ser aprofitat per la terra, el compost, a la vegada que retornem els nutrients al sòl i tanquem el cicle de la matèria orgànica.

Més informació Autocompostatge

L'autocompostatge

Guia del compostatge dels residus orgànics generats a les llars

Manual del compostaire

Guia de l'usuari: El compostatge casolà

Guia del compostatge casolà

Guia ràpida del compostatge casolà

Manual del Compostaje-Amigos de la Tierra

Links Autocompostatge

European Compost Network (ECN)

Composta en red

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies